SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II

W WOJCIESZYCACH

UL. SZKOLNA 2, 58-560 WOJCIESZYCE

Tel./fax. 757551638 

e-mail: spwojcieszyce@wp.pl

  

              

AktualnościPROJEKT UNIJNYDokumenty szkołyPlan lekcjiŚwietlicaGaleria zdjęćPracownicy
RODODziennik elektronicznyUbezpieczenieArchiwumPSODoradctwo zawodoweProjekty zakończone

 

Deklaracja dostępności

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

 

Bezpieczna szkoła -

bezpieczeństwo fizyczne

i cyfrowe uczniów

 

 

 

 

 

Dokumenty:

 1. Regulamin Monitoringu Wizyjnego

 2. Informacja dla kandydatów do pracy o przetwarzaniu danych osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE MONITORINGU

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wojcieszycach  z siedzibą  w Wojcieszyce, Szkolna 2, 58-560 Jelenia Góra informuje, że:

 • Administratorem Pani/Pana dziecka oraz Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wojcieszycach ul. Szkolna 2, 58-560 Jelenia Góra 9, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły;

 • przedstawicielem Administratora jest - nie wyznaczono przedstawiciela,

 • Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie  Szkoły  Podstawowej im. Jana Pawła II w Wojcieszycach ul. Szkolna 2, 58-560 Jelenia Góra 9, e-mail: safe-work@wp.pl;

 • Pani/Pana dziecka oraz Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia;

 • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są zasady określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) i ustawą z dnia 25 maja 2018 r.                  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000);

 • odbiorcą danych osobowych będzie – nie będzie odbiorcy. Dane z monitoringu wizyjnego mogą być udostępnione tylko i wyłącznie na wniosek właściwych organów Państwa w zakresie realizowania przez nie ustawowych zadań.

 • dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

 • okres przechowywania danych osobowych wynosi dwa tygodnie, maksymalnie do trzech miesięcy;

 • posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych;

 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 • Dane osobowe: nie będą profilowane

 

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wojcieszycach informuje, że:

 

- Administratorem Pani/Pana dziecka danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wojcieszycach ul. Szkolna 2, 58-560 Jelenia Góra 9, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły;

- przedstawicielem Administratora jest - nie wyznaczono przedstawiciela,

- Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Szkoły Podstawowej w Wojcieszycach ul. Szkolna 2, 58-560 Jelenia Góra 9, e-mail: safe-work@wp.pl;

- Pani/Pana dziecka  dane osobowe będą przetwarzane w celu oceniania i informowania o wynikach nauczania oraz kontaktowania się z kadrą nauczycielską – realizacja przez dziecko obowiązku szkolnego;

- podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana dziecka danych osobowych jest: Obowiązek nauki – określony w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)

- odbiorcą Pani/Pana dziecka danych osobowych będzie – firma Vulcan (numer licencji 23926)  na podstawie umowy pomiędzy Szkołą, która prowadzi e-dziennik.

- Pani/Pana dziecka dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (spoza Unii Europejskiej)

okres przechowywania Pani/Pana dziecka danych osobowych upływa  z dniem zakończenia nauczania (dzienniki lekcyjne 5 lat po ustaniu nauczania – zgodnie z kategorią archiwalną B5);

- posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych;

- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych od 25 maja 2018 r. Do tego terminu Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

- Przetwarzanie danych jest wymogiem ustawowym określony w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) w celu realizacji obowiązku szkolnego;

- Pani/Pana dziecka dane osobowe: nie będą profilowane

 

 

 

Samorząd Uczniowski