SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W WOJCIESZYCACH

UL. SZKOLNA 2, 58-560 JELENIA GÓRA 9

Tel./fax. 757551638 

e-mail: spwojcieszyce@wp.pl

  

              

AktualnościProjekty unijneDokumenty szkołyPlan lekcjiŚwietlicaGaleria zdjęćPracownicy
RODODziennik elektronicznyUbezpieczenieArchiwum

 

Bezpieczna szkoła -

bezpieczeństwo fizyczne i cyfrowe uczniów

 

Jesteś

monitoring pozycji 

gościem od 15.02.2006

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wojcieszycach informuje, że:

 

- Administratorem Pani/Pana dziecka danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wojcieszycach ul. Szkolna 2, 58-560 Jelenia Góra 9, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły;

- przedstawicielem Administratora jest - nie wyznaczono przedstawiciela,

- Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Szkoły Podstawowej w Wojcieszycach ul. Szkolna 2, 58-560 Jelenia Góra 9, e-mail: safe-work@wp.pl;

- Pani/Pana dziecka  dane osobowe będą przetwarzane w celu oceniania i informowania o wynikach nauczania oraz kontaktowania się z kadrą nauczycielską – realizacja przez dziecko obowiązku szkolnego;

- podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana dziecka danych osobowych jest: Obowiązek nauki – określony w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)

- odbiorcą Pani/Pana dziecka danych osobowych będzie – firma Vulcan (numer licencji 23926)  na podstawie umowy pomiędzy Szkołą, która prowadzi e-dziennik.

- Pani/Pana dziecka dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (spoza Unii Europejskiej)

okres przechowywania Pani/Pana dziecka danych osobowych upływa  z dniem zakończenia nauczania (dzienniki lekcyjne 5 lat po ustaniu nauczania – zgodnie z kategorią archiwalną B5);

- posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych;

- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych od 25 maja 2018 r. Do tego terminu Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

- Przetwarzanie danych jest wymogiem ustawowym określony w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) w celu realizacji obowiązku szkolnego;

- Pani/Pana dziecka dane osobowe: nie będą profilowane

 

 

Samorząd Uczniowski