PRACOWNICY SZKOŁY

 Strona główna

 

Kadra nauczycielska w roku szkolnym 2017/2018

  Pani Gabriela Danysz - nauczyciel wspomagający

  Pani Patrycja Zabiegała - nauczyciel wspomagający

  Pani Barbara Kiślak - edukacja przedszkolna 3/4-latki, świetlica

Pani Dominika Tomaszkiewicz -  edukacja przedszkolna 3/4-latki, świetlica

Pani Halina Łysenko - edukacja przedszkolna 5/6-latki

Pani Beata Kuźniar - edukacja wczesnoszkolna klasa II, logopedia, świetlica

Pani Danuta Krysińska - edukacja wczesnoszkolna klasa III, plastyka, świetlica

Pani Paulina Domagała - edukacja wczesnoszkolna klasa I

Pani Karolina Hamziuk- Ziarkowska - wychowawca klasy V, język polski, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, świetlica

Pani Joanna Kuczewska - wychowawca klasy VI, język angielski

Pani Katarzyna Jasińska - matematyka, historia, WDŻ,  świetlica

Pan Michał Rogowski -  wychowawca klasy IV, zajęcia komputerowe, informatyka, zajęcia techniczne, technika, wychowanie fizyczne

Pani Agnieszka Zambroń - Wojtak - geografia

Pan Wojciech Zarówny - przyroda, muzyka, świetlica

Pan Amadeusz Jackiewicz - religia, świetlica

Pan Kamil Prentki - pedagog, historia kl. 4, świetlica

Pani Katarzyna Geremek - dyrektor, świetlica

Pani Martyna Geremek - referent ds. administracyjnych

Pani Ewa Płyta - przeprowadzanie dzieci na przejściu dla pieszych, pracownik prac lekkich

Pani  Katarzyna Misiura - pracownik prac lekkich

Pani  Edyta Karnasiewicz - pracownik prac lekkich

Pan Kazimierz Krysiński - konserwator, palacz