PRACOWNICY SZKOŁY

 Strona główna

 

Kadra nauczycielska w roku szkolnym 2017/2018

  Pani Gabriela Danysz - nauczyciel wspomagający

  Pani Patrycja Zabiegała - nauczyciel wspomagający

  Pani Barbara Kiślak - edukacja przedszkolna 3/4-latki

Pani Dominika Tomaszkiewicz -  edukacja przedszkolna 3/4-latki

Pani Halina Łysenko - edukacja przedszkolna 5/6-latki

Pani Beata Kuźniar - edukacja wczesnoszkolna klasa I, logopedia,

Pani Danuta Krysińska - edukacja wczesnoszkolna klasa II, plastyka

Pani Paulina Domagała - edukacja wczesnoszkolna klasa III

Pani Karolina Hamziuk- Ziarkowska - wychowawca klasy IV, język polski, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

Pani Joanna Kuczewska - wychowawca klasy V, język angielski

Pani Katarzyna Jasińska - wychowawca klasy VI, matematyka, historia, WDŻ,

Pan Michał Rogowski -  zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne, wychowanie fizyczne

Pan Wojciech Zarówny - przyroda, muzyka

Pan Amadeusz Jackiewicz - religia

Pan Kamil Prentki - pedagog

Pani Katarzyna Geremek - dyrektor

Pani Martyna Geremek - referent ds. administracyjnych

Pani Ewa Płyta - przeprowadzanie dzieci na przejściu dla pieszych, pracownik prac lekkich

Pani Krystyna Dynia - pracownik prac lekkich

Pani Elżbieta Sosińska - pracownik prac lekkich

Pan Kazimierz Krysiński - konserwator, palacz