ARCHIWUM WIADOMOŚCI

ROKU SZKOLNEGO 2019/2020Strona główna

 

BEZPIECZNE WAKACJE

 

 

BEZPIECZEŃSTWO W GÓRACH

 

 

BEZPIECZEŃSTWO NAD WODĄ

 

 

 

Komunikat Dyrektora Szkoły

Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz.U. poz.410, z późn. zm.2)  zarządzam  co następuje:

1. Konsultacje dla uczniów klas IV-VI trwają do poniedziałku - 15 maja 2020r.

2. Zajęcia stacjonarne odbywające się w szkole od 25 maja 2020r. trwają do środy 24 czerwca 2020r.

3. Zakończenie roku szkolnego dla oddziałów przedszkolnych odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020r.  o godz. 10.00 na boisku szkolnym.

4. Zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas I-VI odbędzie się w dniu 26 czerwca 2020r. na boisku szkolnym:

- klasy I-III – godz. 10.00

- klasy IV-VI – godz. 11.00

 Zakończenia roku odbywać będą się przy zachowaniu reżimu  sanitarnego zgodnie z wytycznymi GIS (zachowanie dystansu, obowiązkowe maseczki i dezynfekcja rąk, nauczycieli podczas rozdawania nagród obowiązują również rękawiczki jednorazowe)

Zarządzenie nr 9

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych

Pedagog szkolny – dyżur - Kamil Prentki

 Wtorek – godz. 12:30 - 13:30

Środa – godz. 12:30 - 14:00

Czwartek – godz. 12:30 – 13:30

 

 

Nauka z wykorzystaniem metod i technik kształcenia

na odległość,

którą wprowadzono 25 marca br.,

zostanie przedłużona do 26 czerwca.

 

 

Zarządzenie nr 8 wznowienie zajęć

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa SP Wojcieszyce

Oświadczenie rodziców procedury

 

 

Zarządzenie nr 7 czasowe zwieszenie zajęć przedszkole

 

 

Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego

 

 

Kwestionariusze można składać drogą mailową (ZS.StaraKamienica@op.pl ) lub bezpośrednio w szkole do 31 sierpnia 2020 r. wraz z jednym zdjęciem, odpisem aktu urodzenia oraz świadectwem ukończenia VI klasy Szkoły Podstawowej.

 

Podanie o przyjecie do szkoły

dla przyszłych uczniów klasy VII

 

 

 

Został uruchomiony dostęp do Office 365 Eduacation dla uczniów naszej szkoły. Wystarczy pobrać login i hasło z dziennika Uczeń NOWOŚĆ - Dostęp Office365, zalogować się do platformy Office 365 za pośrednictwem strony https://www.office.com/?ref=logout  i cieszyć się z dostępu do aplikacji Office 365

 Lista przyjętych do klasy I  

Rozstrzygnięto konkurs dla szkół podstawowych „AED-Bo życie to nie film”, zorganizowany przez Towarzystwo Karkonoskie. Udało nam się zdobyć II miejsce.

Film Konkursowy

Szanowni Państwo,

Urząd Ochrony Danych Osobowych, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, przygotował poradnik „Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania”. To materiał, który zawiera najważniejsze informacje na temat bezpiecznego przetwarzania danych podczas kształcenia na odległość. Z poradnika mogą korzystać dyrektorzy szkół, nauczyciele, a także rodzice i uczniowie.

Dodatkowo UODO opracowało zestaw dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa danych podczas kształcenia na odległość. Są to najważniejsze zasady, o których powinni pamiętać zarówno szkolni administratorzy, jak i nauczyciele oraz uczniowie, przygotowując się do lekcji online.

Materiały te są również dostępne na naszej stronie internetowej
https://www.gov.pl/web/edukacja/zdalne-nauczanie-uodo

UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE!

Informujemy, że od dnia 25 marca br. wszelkie materiały, zadania, instrukcje pojawiać się będą nadal w dzienniku elektronicznym.

Przypominamy, że uczestnictwo uczniów w zdalny nauczaniu jest OBOWIĄZKOWE!!!

W zakładce "Nauczanie zdalne"  będziemy aktualizować bieżące  informacje.

W zakładce "Materiały do zadań domowych" będą zamieszczane linki do ciekawych aplikacji i stron internetowych z różnorodnymi ćwiczeniami dla uczniów.

Drodzy Rodzice!
Pamiętajcie, że zawsze możecie liczyć na naszą pomoc.

 

 

Informacja dla rodziców

W związku z przedłużeniem czasu zawieszenia zajęć dydaktycznych w szkołach organizujemy kształcenie na odległość tzw. nauczanie zdalne. Bardzo proszę o wyrozumiałość i zrozumienie sytuacji. W sprawach związanych z nauczaniem do dyspozycji są nauczyciele i wychowawcy. Najlepszą formą kontaktu z nimi pozostaje moduł korespondencji w e-dzienniku lub kontakt przez WhatsApp, Messenger, Skype lub poczta elektroniczna. Uruchomiliśmy również dyżur telefoniczny pedagoga szkolnego. Pedagog szkolny będzie do Państwa dyspozycji codziennie w godzinach 9.00 – 12.00 - Telefon kontaktowy 721774966 lub kamilprentki@wp.pl . Zapraszamy do kontaktu, służymy pomocą.

 

 

 

 

1. W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu i naukę; przygotowaliśmy serię pakietów materiałów dydaktycznych do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci. W ramach akcji „Dzieci uczą rodziców w domu” w środy i piątki na stronie internetowej www.crl.org.pl będą ukazywać się materiały do pobrania całkowicie za darmo. Zamieszczane lekcje obejmują tematykę zdrowego bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, promocji sportu, ekologii czy historii. Liczba lekcji będzie zależna od rozwoju sytuacji i ewentualnej decyzji co do wydłużenia okresu zamknięcia placówek.

2. https://www.youtube.com/user/TDGwiazda/fe

W tym kanale znajdziesz pełny wykład - 100% lekcji - z Matematyki dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

3. Zachęcamy do skorzystania z darmowych epodręczników:

Edukacja wczesnoszkolna:

https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/edukacja-wczesnoszkolna

Szkoła podstawowa:

https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa

4. Dyktanda online przygotowane dla uczniów z klas 1-3.

https://www.dyktanda.net/dyktanda.php

5.  Strona z lekturami:

https://lektury.gov.pl/

Wszystkie pozycje lektur są dostępne bezpłatnie, bez konieczności zakładania konta oraz logowania.

6. Na portalu gov.pl zostały umieszczone propozycje materiałów dydaktycznych i narzędzi dla szkoły podstawowej i nie tylko. Zachęcamy do skorzystania z zamieszczonych na portalu materiałów.

Wszystkie materiały są dostępne na portalu https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

7. Darmowe karty pracy, plansze tematyczne dla dzieci, nauczycieli przedszkola i rodziców. Materiały dydaktyczne do druku dla nauczycieli przedszkola i nauczania wczesnoszkolnego.

https://eduzabawy.com/

8. Czytanie on-line bez ryzyka zakażenia. Największa biblioteka cyfrowa w Polsce.

https://polona.pl/

  

 

K O M U N I K A T !!!


W związku z pandemią KORONAWIRUSA i decyzją Ministra Edukacji Narodowej od dnia 12.03.2020r. do 25.03.2020r. zamknięte są placówki oświatowe w Gminie Stara Kamienica.
W placówkach, w których jest prowadzona rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 dokumentu należy składać na niżej podane adresy e-mail:
Szkoła Podstawowa w Wojcieszycach – spwojcieszyce@wp.pl
lub w wyjątkowych sytuacjach w formie papierowej do sekretariacie Urzędu Gminy w Starej Kamienicy.
Uczniowie i wychowankowie wszystkich placówek Oświatowych powinni bezwzględnie pozostać w domach ze względu na ograniczenie rozprzestrzeniania się KORONAWIRUSA.
Uczniowie mają obowiązek wykonywania zadań zleconych przez nauczycieli przekazywanych drogą elektroniczną.
Każda z Placówek Oświatowych pełni dyżur pod podanymi niżej numerami telefonów i adresami e-mail:
Szkoła Podstawowa w Wojcieszycach – spwojcieszyce@wp.pl tel. 606 377 955, 795 050 382
KONTAKT TYLKO W SPRAWACH PILNYCH!

 

 

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla szkół w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

Informacja dla osób powracających z Chin, z północnych Włoch, Korei Południowej

Informacja GIS dla osób powracających z Płn. Włoch

 

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej 2020/2021

 

 

25 lutego uczniowie klas I-III brali udział w ogólnopolskim konkursie wiedzy "ZUCH".

Dzieci rozwiązywały test wiedzy z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej.

 

31.01 uczniowie z klas I-VI udali się do kina "Helios" w Jeleniej Górze  na sens  filmu pt. "Doktor Dolittle".

Film bardzo przypadł dzieciom do gustu!

Lekcja otwarta matematyki

 W piątek 24 stycznia uczniowie i rodzice klasy czwartej uczestniczyli w otwartej lekcji matematyki. Tematem zajęć były - działania w zbiorze liczb naturalnych. Rodzice i dzieci pracowali w grupach mieszanych. Do wykonania mieli  8 różnych zadań, za które otrzymywali punkty. Praca była intensywna i wyczerpująca, gdyż na wykonanie zadania było 5   lub 10 minut. Metody jakimi rozwiązywali zadania bardzo podobały się rodzicom i uczniom. Zmagali się z szyfrem, magicznym kwadratem, sudoku, puzzlami, dominem i wieloma innymi  metodami. Wszyscy świetnie się bawili. Na koniec zajęć wyrazili swoje opinie uzupełniając niedokończone zdania.

 

 

24 stycznia w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów  klas  I-III oraz 6-latków z przedszkola. Z każdej klasy i grupy przedszkolnej wyłoniono po dwóch laureatów, którzy już niedługo będą reprezentować naszą placówkę w Konkursie Recytatorskim organizowanym przez Szkołę Podstawową w Barcinku.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy, a zwycięzcom szkolnego etapu życzymy powodzenia w kolejnych konkursowych zmaganiach !

Na zbliżające się Święta
pragniemy złożyć Wam życzenia
przeżywania Bożego
Narodzenia w zdrowiu, radości
i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś rok niech będzie
czasem pokoju oraz realizacji
osobistych zamierzeń.

 

20 grudnia odwiedzili nas muzycy z Filharmonii Dolnośląskiej. Artyści przedstawili nam opowieść o "Magicznej Gwiazdce".

Po występie naszych gości wszyscy uczestnicy Kolęd i Pastorałek otrzymali od Pani Dyrektor pamiątkowe dyplomy.

 

W magicznej atmosferze odbywa się Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek "Hej kolęda, kolęda". Organizatorem imprezy jest nasza szkoła.
Konkurs został podzielony na dwa dni, gdyż do udziału w imprezie zgłosiło się ponad 400 dzieci ze szkół, przedszkoli i różnych instytucji z całego powiatu jeleniogórskiego.

Tak wielka impreza nie mogłaby się udać bez wsparcia dobrych duszyczek. Dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności, władz Gminy Stara Kamienica, Radzie Rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły oraz prywatnym sponsorom, kolejny raz małej społeczności udało się przygotować tak wielkie i wymagające przedsięwzięcie.

Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy!

 

Świąteczny Kiermasz

 

 

 

W dniu 16.12.2019 r. w naszej szkole, w cudowniej scenerii, odbył się Świąteczny Kiermasz. Przy jego organizacji pomagali rodzice oraz pracownicy szkoły.

Kiermasz Świąteczny stał się okazją do zaprezentowania umiejętności artystycznych zarówno uczniów, jak i rodziców, którzy w tym roku oczarowali wszystkich swoim występem.

Goście mogli zakupić wypieki oraz ozdoby świąteczne. Rozstrzygnięto również Konkurs Dyrektora na najpiękniejszego Renifera.

Wszystkim rodzicom, opiekunom i kadrze szkoły dziękujemy za wsparcie i pomoc przy organizacji tej imprezy.

 

 

6 grudnia Samorząd Uczniowski, jak co roku, zaprosił do naszej szkoły Świętego Mikołaja wraz ze Śnieżynkami! Oczywiście wszystkie grzeczne dzieci otrzymały od Niego drobny upominek. Każdemu dopisywał dobry humor i świąteczny nastrój.


Z okazji Dnia Świętego Mikołaja życzymy wszystkim udanych prezentów, wiele radości i uśmiechu

 

28 listopada w naszej szkole pojawili się muzycy z Filharmonii Dolnośląskiej z Jeleniej Góry. Wspólnie zaśpiewaliśmy pieśni patriotyczne, a także mogliśmy zatańczyć poloneza.

Takie spotkanie z muzyką pozwala dzieciom na odrywanie magicznego świata dźwięków i łączy naukę z zabawą. Dodatkowo, przedszkolaki oraz uczniowie mieli okazję zapoznać się ze specyfiką pracy muzyków z filharmonii.

 

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień wypada 21 listopada. Tego dnia warto uwierzyć, że w każdym z nas drzemią niewyczerpane pokłady dobra i życzliwość.

Z tej okazji nasi uczniowie mieli szansę pokazać czym dla nich jest "życzliwość".

 

 

 

Mateusz Mateuszów (uczeń kl. II) kolejny raz zdobył Puchar Dolnego Śląska w grach pojedynczych U9 w badmintonie. Otrzymał również nagrodę dla Najmłodszego uczestnika Mistrzostw Piechowic w Tenisie Stołowym.

 

Gratulujemy Mateuszowi z klasy II, który w dniu 16.11.2019 r. zdobył Puchar Dolnego Śląska w grach pojedynczych U9 w badmintonie. Gratulujemy pierwszego miejsca Mateuszowi i rodzicom!

 

 

 

W tym roku przyda 101. Rocznica Odzyskania Niepodległości z tej okazji w naszej szkole na naszej tablicy zawisło 101 powodów, dla których to święto jest tak ważne dla Polski i Polaków.

A w dniu 13.11.2019 r. wszyscy uczniowie z naszej szkoły brali udział we wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych dla Niepodległej!

 

Szkoła, jak co roku, organizuje akcję zbierania karmy dla Schroniska dla Małych Zwierząt w Jeleniej Górze. W tym roku - dzięki Państwa wsparciu - udało nam się zebrać ponad 185 kg karmy dla psów i kotów. Wśród darów, które przekazaliśmy znalazły się też smycze, miski i inne akcesoria dla zwierząt.

Raz jeszcze pięknie wszystkim dziękujemy za okazane wsparcie!

 

 

W dniu 29 października w sali gimnastycznej odbył się występ cyrku "Szok" z Rosji.

Artyści zaprezentowali ciekawe sztuczki, akrobację i odrobinę magii. Był straszliwie dłuuugi wąż i popisy gołębi. Nie obyło się bez białego niedźwiedzia oraz występu super bohatera!

Dzieciom bardzo się podobało! W szczególności, gdy mogły brać w występie aktywny udział!

 

Nasza szkoła wzięła udział w akcji "Szkoła pamięta", której celem było zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia.

W ramach tego przedsięwzięcia uczniowie 25 października odwiedzili i uporządkowali groby znajdujące się na terenie ewangelickiego cmentarza. Dzieci pod opieką nauczycieli zapalili znicze w dowód pamięci o tych, którzy odeszli.

 

 

 

22 października w Miejskim Domu Kultury Muflon w Sobieszowie odbyła się dziś premiera przedstawienia pt. "Czarno to widzę", w której główną rolę zagrał nasz uczeń - Jan Stępień.

Sztuka powstała na podstawie bajki terapeutycznej pt. "Bursztyn" autorstwa Aleksandry Chmielewskiej.

Przedstawienie miała na celu przybliżyć świat osób niewidomych oraz uczyć najmłodszych tolerancji.

Co ciekawe, dzieci miały okazję zapoznać się z ciekawym wizualnie efektem, gdzie na deskach teatru wykorzystuje się światła UV i tworzony się w ten sposób tzw. czarny teatr.
Taka forma jest niezwykle efektowna i bardzo przypadła naszym uczniom do gustu.

Gratulujemy Jankowi i rodzicom sukcesu! Dziękujemy za zaproszenie na premierę spektaklu! Brawo Janku!

 

 

 

14.10.2019 r. obchodziliśmy potrójne święto, a były to obchody: Dnia Papieskiego, Dnia Edukacji Narodowej oraz pasowanie uczniów klasy pierwszej.

Pasowanie na ucznia to bardzo ważny moment nie tylko dla dzieci. To przede wszystkim łzy wzruszenia ich rodziców. Uczniowie stanęli na wysokości zadania i pięknie zaprezentowali swoje umiejętności taneczno-wokalne, i tym samym udowodnili, że mogą zostać pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej.

Podczas uroczystości wręczono również Nagrody Dyrektora za szczególne osiągnięcia nauczycieli i pracowników szkoły.

Pan Amadeusz z okazji Dnia Papieskiego przygotował krótki film oraz występ wokalny uczniów z klasy III.

Był to bardzo emocjonujący dzień dla wszystkich!

 

 

4 października w naszej szkole odbył się IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Przez cały tydzień przygotowywaliśmy się do niego.

Każda klasa tworzyła różne plakaty i matematyczne sowy. Były również liczne zabawy i ćwiczenia, pomagające przygotować się do dzisiejszego dnia, w którym to przeprowadzono testy ze znajomości tabliczki mnożenia.

Wszystkim biorącym udział w IX edycji imprezy gratulujemy wyników i dziękujemy za wspólną matematyczną zabawę!

 

 

 

Już za nami Święto Pieczonego Ziemniaka! Pogoda zrobiła nam cudowną niespodziankę i po wczorajszych deszczowych chmurach nie było dziś żadnego śladu! Wszyscy bawiliśmy się wyśmienicie.

Były zawody sportowe, wata cukrowa, pyszna zupa pani Ewy, kiełbaski i inne pyszności. W trakcie Święta Pieczonego ziemniaka rozstrzygnięto Konkurs Dyrektora na najwspanialszego liska. Uczniowie klasy VI przygotowali dla swoich rówieśników niespodziankę w postaci Budki Poczciwego Ziemniaka.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i za wszelaką pomoc okazaną w organizacji imprezy.

Zdjęcia w galerii.  

 

 

27 września uczniowie klas I-VI udali się do Jeleniej Góry na seans filmu pt. "Był sobie pies 2". Film dostarczył dzieciom wielu emocji - od śmiechu, po wzruszenie.

 

 

20 września nasza szkoła kolejny raz przystąpiła do Akcji Sprzątania Świata. Dzieci wyposażenie w worki i rękawiczki ruszyły dzisiaj do walki o czyste środowisko.

Wspólne sprzątanie to cenna lekcja poszanowania otaczającego nas świata i kształtowania współodpowiedzialności za miejsce, w którym żyjemy.

 

 

BIATHLON

Od 16 września ruszają zajęcia Biathlonu w poniedziałki o godz. 14.30 - 15.15 dla klas III - VI.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Zaczyna się przygoda! Czas wakacji szybko minął i przywiódł nas do tego szczególnego dnia, jaki jest inauguracja roku szkolnego 2019/2020. Wszystkim uczniom, a także ich rodzicom, życzymy samych sukcesów oraz wytrwałości w dążeniu do celu!

 

 


Archiwum wiadomości  2011/2012

Archiwum wiadomości  2012/2013


Archiwum wiadomości  2013/2014

Archiwum wiadomości  2014/2015

Archiwum wiadomości  2015/2016

Archiwum wiadomości  2016/2017

Archiwum wiadomości  2017/2018

Archiwum wiadomości  2018/2019

Archiwum wiadomości  2019/2020